Antiigiveeb


Antiigiveeb sisaldab täistekstidena antiikkirjanduse eestindusi, mis on ilmunud perioodil 1850–1940 (osaliselt ka 1942).

Tähestikuline loetelu tõlkijate järgi

Aavik, Johannes
Cicero, Scipio unenägu (teosest De republica, 1928)
Ovidius, Metamorphoses (Keyx ja Alkyone, 1928)
Ovidius, Tristia 4.10.25-26 (1928)
Vergilius, Aeneis 6 (Käik manalasse, 1928)
Vergiliuse epitaaf

Alavainu, V.
Horatius, Carm. 2.7 (1937)

Anslang, A.
Vergilius, Aeneis 4 (1930)

Anonüümne
Horatius, Carm. 4.7 (1936)
Xenophon, Cyropaedia 1.4.27-28 (1925)
Xenophon, Memorabilia 2.2; 2.6 (väikese katkestusega, 1887)

Bergmann, Jaan
Anthologia Graeca 16.92.1-12 (1878)
Batrachomyomachia (1878-1879, redig. 1923)
Homeros, Ilias 19 (katkendid, 1878)
Homeros, Odüsseia 1 (1901), 2 (1902), 3 (1916), 9 (1889), 12 (1894)
Horatius, Ars poetica 333 (1878)
Simonides, Thermopyla hauakiri (1878)

Freymann, Heinrich
Cicero, In Catilinam 1 (1937)
Ovidius, Metamorphoses (katkendid, 1937)

Grünthal, Villem – vt Ridala, Villem

Haava, Anna
Aischylos, Agamemnon (katkendid, 1919)

“Homo Quidam, -ck”
Anacreontea (1898)

“Iseõppinud ladinlane”
Horatius, Sat. 1.1 (1902)

Jõgever, Jaan
Aischylos, Kinnineeditud Prometheus (1908)

Kimmel, A.
Ovidius, Tristia 1.9.5-6 (1942)

Kleis, Richard
Horatius, Carm. 3.9 (1936)

Kool, Oskar
Caesar, De bello Gallico 1 (1939)

Kuusik, Timotheus
Aisopos, Valmid (1918)

Laurson, Vilhelmiine (Alavainu, Vilhelmiine)
Horatius, Carm. 1.9, 1.22 (1936)

Leppik, A.
Hesiodos, Tööd ja päevad 290-292 (1910)

Metslang, Linda
Homeros, Ilias (katkendid, 1926)

Narusk, Fr.
Caesar, De bello Gallico 1 (koos P. Seebergiga, 1923)

Oras, Ants
Catullus, Carm. 3, 5, 7, 51, 70, 76, 83, 84, 86, 93, 101, 109 (1936)
Horatius, Carm. 2.12, 2.16, 4.7 (1935)

Orav, V.
Platon, Menon 79-86 (1936)

Pärna, Hugo
Livius, Ab urbe condita 21 (1930)
Ovidius, Metamorphoses (katkendid, 1930)
Ovidius, Fasti (Arion, 1930)
Ovidius, Tristia 4.10 (1930)
Ovidius, Mõtteterad (1930)

Ridala (Grünthal), Villem
Homeros, Ilias 1 (1917)
Horatius, Ep. 16 (1910)

Roos, Ervin
Alkaios, fr. 326.1-4 (1935)
Appianos, Rooma ajalugu 1.7, 1.13, 1.55-61 (lühendatult, 1933)
Arrianos, Anabasis 2.10-12 (lühendatult, 1933)
Cassius Dion, Rooma ajalugu 43.43-45, 47, 50; 50.32-34; 51.1; 69.9, 10 (1933)
Demosthenes, Kõne Pärja üle 169-173, 175, 177-179 (1933)
Eusebios, Kirikulugu 10.5 (lühendatult, 1933)
Eutropius, Breviarium 8.2, 3 (1933)
Herodotos, Historia 1.131-138, 1.193-197, 2 (katkeid), 6.102-117 (lühendatult, 1933)
Livius, Ab urbe condita eessõna (lühendatult); 2.32-33; 6.5-6, 11, 14; 22.61 (1933)
Marcus Aurelius, Iseendale 2.5, 11, 12; 3.5; 4.17 (1933)
Monumentum Ancyranum (katkeid, 1933)
Ovidius, Metamorphoses 1.89-100 (1938)
Platon, Phaidon 65-66 (1933)
Plinius, Kirjad Traianusele 97, 98 (1933)
Plutarchos, Lykurgos 16-19, 21-22; Aristeides 2-4, 6-8; Alexandros 3-5, 7-8; Marcus Cato 1-4; Gaius Gracchus 18.4; Caesar 60, 66 (1933)
Polybios, Historia (Rooma ajalugu) 2.24, 3.22, 3.35, 9.5-6, 15.15-16 (1933)
Sallustius, Ajaloo katkendid 1.10 (1933)
Sallustius, Jugurtha sõda 42 (1933)
Sappho, fr. 31.1-4 (1935)
Sophokles, Antigone (katkend, 1935)
Sophokles, Kuningas Oidipus (katkendid, 1935)
Suetonius, Caesar 1; 60 (1933)
Tacitus, Annales 15.38-44 (1933)
Thukydides 2.36-41; 7.84-87 (1933)

Seeberg(-Elverfeldt), Paul
Caesar, De bello Gallico 1 (koos Fr. Naruskiga, 1923)

Semper, Johannes
Horatius, Carm. 3.30 (1935)

Tasa, Eduard
Aisopos, Valmid (1932)

Tiedemann, J.
Catullus, Carm. 85 (1942)
Vergilius, Aeneis 6.847-853 (1942)

Visnapuu, Henrik
Propertius 1.22 (1923), 2.10 (1924), 2.15 (1928), 2.22 (1923), 2.29a (1928), 3.16 (1924), 3.23 (1924)

Öpik, Anna
Homeros, Odüsseia 1-12 (1938)

Kronoloogiline loetelu

1878
Anthologia Graeca 16.92.1-12 (tlk Jaan Bergmann)
Homeros, Ilias 19 (katkendid, tlk Jaan Bergmann)
Horatius, Ars poetica 333 (tlk Jaan Bergmann)
Simonides, Thermopyla hauakiri (tlk Jaan Bergmann)

1879
Batrachomyomachia (1878-1879, tlk Jaan Bergmann; redig. Henrik Visnapuu 1923)

1887
Xenophon, Memorabilia 2.2; 2.6 (väikese katkestusega, tlk anonüümne)

1889
Homeros, Odüsseia 9 (tlk Jaan Bergmann)

1894
Homeros, Odüsseia 12 (tlk Jaan Bergmann)

1898
Anacreontea (tlk “Homo Quidam, -ck”)

1901
Homeros, Odüsseia 1 (tlk Jaan Bergmann)

1902
Homeros, Odüsseia 2 (tlk Jaan Bergmann)
Horatius, Sat. 1.1 (tlk “Iseõppinud ladinlane”)

1908
Aischylos, Kinnineeditud Prometheus (tlk Jaan Jõgever)

1910
Hesiodos, Tööd ja päevad 290-292 (tlk A. Leppik)
Horatius, Ep. 16 (tlk Villem Grünthal)

1916
Homeros, Odüsseia 3 (tlk Jaan Bergmann)

1917
Homeros, Ilias 1 (tlk Villem Ridala)

1918
Aisopos, Valmid (tlk Timotheus Kuusik)

1919
Aischylos, Agamemnon (katkendid, tlk Anna Haava)

1923
Caesar, De bello Gallico 1 (tlk Fr. Narusk ja P. Seeberg)
Propertius 1.22 (tlk Henrik Visnapuu)
Propertius 2.22 (tlk Henrik Visnapuu)

1924
Propertius 2.10 (tlk Henrik Visnapuu)
Propertius 3.16 (tlk Henrik Visnapuu)
Propertius 3.23 (tlk Henrik Visnapuu)

1925
Xenophon, Cyropaedia 1.4.27-28 (tlk anonüümne)

1926
Homeros, Ilias (katkendid, tlk Linda Metslang)

1928
Cicero, Scipio unenägu (teosest De republica, tlk Johannes Aavik)
Ovidius, Metamorphoses (Keyx ja Alkyone, tlk Johannes Aavik)
Ovidius, Tristia 4.10.25-26 (tlk Johannes Aavik)
Propertius 2.15 (tlk Henrik Visnapuu)
Propertius 2.29a (tlk Henrik Visnapuu)
Vergilius, Aeneis 6 (Käik manalasse, tlk Johannes Aavik)
[Vergiliuse epitaaf] (tlk Johannes Aavik)

1930
Livius, Ab urbe condita 21 (tlk Hugo Pärna)
Ovidius, Metamorphoses (katkendid, tlk Hugo Pärna)
Ovidius, Fasti (Arion, tlk Hugo Pärna)
Ovidius, Tristia 4.10 (tlk Hugo Pärna)
Ovidius, Mõtteterad (tlk Hugo Pärna)
Vergilius, Aeneis 4 (tlk A. Anslang)

1932
Aisopos, Valmid (tlk Eduard Tasa)

1933
Appianos, Rooma ajalugu 1.7, 1.13, 1.55-61 (lühendatult, tlk Ervin Roos)
Arrianos, Anabasis 2.10-12 (lühendatult, tlk Ervin Roos)
Cassius Dion, Rooma ajalugu 43.43-45, 47, 50; 50.32-34; 51.1; 69.9, 10 (tlk Ervin Roos)
Demosthenes, Kõne Pärja üle 169-173, 175, 177-179 (tlk Ervin Roos)
Eusebios, Kirikulugu 10.5 (lühendatult, tlk Ervin Roos)
Eutropius, Breviarium 8.2, 3 (tlk Ervin Roos)
Herodotos, Historia 1.131-138, 1.193-197, 2 (katkeid), 6.102-117 (lühendatult, tlk Ervin Roos)
Livius, Ab urbe condita eessõna (lühendatult); 2.32-33; 6.5-6, 11, 14; 22.61 (tlk Ervin Roos)
Marcus Aurelius, Iseendale 2.5, 11, 12; 3.5; 4.17 (tlk Ervin Roos)
Monumentum Ancyranum (katkeid, tlk Ervin Roos)
Platon, Phaidon 65-66 (tlk Ervin Roos)
Plinius, Kirjad Traianusele 97, 98 (tlk Ervin Roos)
Plutarchos, Lykurgos 16-19, 21-22; Aristeides 2-4, 6-8; Alexandros 3-5, 7-8; Marcus Cato 1-4; Gaius Gracchus 18.4; Caesar 60, 66 (tlk Ervin Roos)
Polybios, Historia (Rooma ajalugu) 2.24, 3.22, 3.35, 9.5-6, 15.15-16 (tlk Ervin Roos)
Sallustius, Ajaloo katkendid 1.10 (tlk Ervin Roos)
Sallustius, Jugurtha sõda 42 (tlk Ervin Roos)
Suetonius, Caesar 1; 60 (tlk Ervin Roos)
Tacitus, Annales 15.38-44 (tlk Ervin Roos)
Thukydides 2.36-41; 7.84-87 (tlk Ervin Roos)

1935
Alkaios, fr. 326.1-4 (tlk Ervin Roos)
Horatius, Carm. 2.12, 2.16, 4.7 (tlk Ants Oras)
Horatius, Carm. 3.30 (tlk Johannes Semper)
Sappho, fr. 31.1-4 (tlk Ervin Roos)
Sophokles, Antigone (katkend, tlk Ervin Roos)
Sophokles, Kuningas Oidipus (katkendid, tlk Ervin Roos)

1936
Catullus, Carm. 3, 5, 7, 51, 70, 76, 83, 84, 86, 93, 101, 109 (tlk Ants Oras)
Horatius, Carm. 4.7 (tlk anonüümne)
Horatius, Carm. 1.9, 1.22 (tlk V. Laurson [V. Alavainu])
Platon, Menon 79-86 (tlk V. Orav)

1937
Cicero, In Catilinam 1 (tlk Heinrich Freymann)
Horatius, Carm. 2.7 (tlk V. Alavainu)
Horatius, Carm. 3.9 (tlk Richard Kleis)
Ovidius, Metamorphoses (katkendid, tlk Heinrich Freymann)

1938
Homeros, Odüsseia 1-12 (tlk Anna Öpik)
Ovidius, Metamorphoses 1.89-100 (tlk Ervin Roos)

1939
Caesar, De bello Gallico 1 (tlk Oskar Kool)

1942
Catullus, Carm. 85 (tlk J. Tiedemann)
Ovidius, Tristia 1.9.5-6 (tlk A. Kimmel)
Vergilius, Aeneis 6.847-853 (tlk J. Tiedemann)

Saateks

Antiigiveebi esimese versiooni loomist toetas riiklik programm “Eesti keel ja rahvuslik mälu” (projekt EKRM08-100 “Antiigiretseptsioon Eestis 19.–20. saj.: põhiallikate digiteerimine ning publitseerimine”, 2008). Antiigiveebi koostamisel pöörati põhitähelepanu perioodil 1850–1940 antiikkeeltest (s.o vanakreeka ja ladina keelest) eesti keelde tehtud tõlgete ja muganduste digiteerimisele, keskendudes trükis ilmunud tõlgetele. Erandina on lisatud ka paar tõlget 1942. aastast.

Projekti eesmärgiks ei olnud mitte tõlgete digitaalsete kasutuskoopiate esitamine veebis (vrd EEVA projekt), vaid tekstide edastamine kujul, mis võimaldaks neid edaspidi kasutada automatiseeritud otsingute ning tõlkeloolise uurimistöö alusmaterjalina, s.t tekstid skanneeriti ning töödeldi tekstituvastusprogrammiga (gooti kirja puhul sisestati käsitsi) ja kontrolliti originaaliga võrreldes.

Laiema ulatusega jätkuprojekti raames (EKKM09-86 “Antiigiretseptsioon ja selle osa Eesti keele- ja kultuuriruumi kujunemises 17.–20. saj.”, 2009–2013) võeti kasutusele Chicago ülikoolis loodud spetsiifiline humanitaarteaduste andmebaasirakendus PhiloLogic, mis võimaldab tekstimassiivis keerulisemaid otsinguid. Siiski otsustasime alles jätta ka siinse staatilise veebilehestiku, sest tekstide lugemine on siin mugavam kui andmebaasis.

– – –

Tekstide editeerimisel on tekstis parandatud ainult üksikud ilmsed trükivead. Kohati on tekstis puuduvaid tähti või kirjavahemärke lisatud, tähistades lisandused kolmnurksete sulgudega (nt <.>).

Kirjaviisis on ühtlustatud:

* v kasutus (w asemel igal pool v)
* sidekriipsu kasutus (= asemel igal pool -)

 

ANTIIGIVEEBIGA SEOTUD INIMESED AASTAIL 2008–2013:

Ivo Volt (projektide EKRM08-100 ja  EKKM09-86 vastutav täitja)
Kristin Kurs, Neeme Näripa (koostajad, tekstide sisestajad)
Maria-Kristiina Lotman (konsultant)

Kontakt: Ivo Volt, Tartu Ülikooli klassikalise filoloogia osakond, Lossi 3, 51003 Tartu; e-post: Ivo.Volt[at]ut.ee