Appianos, Rooma ajalugu 1.13 (tlk Ervin Roos)


Tagasi: Antiigiveeb | Appianos


Ilmunud: Üldajaloo lugemik. I vihk: vana-aeg. Valiku teinud ja redigeerinud Pärtel Haliste, tõlkinud Ervin Roos. Eesti Kirjanduse Seltsi Kirjastus, Tartus 1933, lk 43.

(Tiberius Gracchus’e reformide läbiviimine)

Esimestena valiti maajaotajaiks Gracchus ise, seaduse algataja, tema samanimeline vend ja ta äi Appius Claudius, millest nähtus, kuidas rahvas veel nüüdki kartis, et seadus jääb täide viimata, kui mitte Gracchus ei seisa terve oma perekonnaga ettevõtte eesotsas. Gracchus, kes oli uhke oma seaduse üle, saadeti koju rahvahulga poolt, mitte kui üheainsa linna või suguharu, vaid kui kõikide Itaalia rahvaste rajaja.