Cassius Dion, Rooma ajalugu 69.9, 10 (tlk Ervin Roos)


Tagasi: Antiigiveeb | Cassius Dio


Ilmunud: Üldajaloo lugemik. I vihk: vana-aeg. Valiku teinud ja redigeerinud Pärtel Haliste, tõlkinud Ervin Roos. Eesti Kirjanduse Seltsi Kirjastus, Tartus 1933, lk 61.

(Hadrianus)

Hadrianus reisis ühest provintsist teise, püüdes tundma õppida maid ja linnu. Kõik kindlused ja vallid vaatas ta üle, asetas mõned sündsamaisse kohtadesse, lammutas mõned ja laskis mõned juurde ehitada. Eranditult kõiges püüdis ta ise järele vaadates selgusele jõuda, mitte ainult selles, mis puutub sõjaväesse üldiselt, nagu relvad, piiramismasinad, kaevikud, müürid ja pihtaiad, vaid ka igamehe eraasjus, oli ta siis lihtsõdur või väeülem, nende eluviisis, korteris ja kombeis. Palju asju, mille poolest nad olid muutunud hellitatuks oma eluviisis ja sisseseadeis, muutis ta ümber ja korraldas teisiti. Nii harjutas ja arendas ta sõnaga ja teoga tervet sõjaväge kogu oma valitsuseaja kestel ja peamiselt just selle tõttu elas ta võõraste rahvastega enamalt jaolt rahus.

Linnades, kuhu ta tuli oma reisidel, korraldas ta teatrietendusi ja võidumänge. Jahti olevat ta väga harrastanud, kuid selle kõrval ei jätnud ta midagi hooletusse oma valitsejakohustest.