Eutropius, Breviarium 8.2, 3 (tlk Ervin Roos)


Tagasi: Antiigiveeb | Eutropius


Ilmunud: Üldajaloo lugemik. I vihk: vana-aeg. Valiku teinud ja redigeerinud Pärtel Haliste, tõlkinud Ervin Roos. Eesti Kirjanduse Seltsi Kirjastus, Tartus 1933, lk 58-59.

(Traianus’e sõjaline tegevus)

Augustus’e ajast saadik rohkem kaitstud kui suurejooneliselt laiendatud Rooma riigi piirid nihutas Traianus märksa kaugemale. Linnad teisel pool Reini Germaanias liitis ta jälle riigi külge. Daakia heitis ta alla pärast võitu Decebalus’e üle ja asutas siin teisel pool Danubiust[1] uue provintsi. Armeenia, mille olid vallutanud partlased, võitis ta tagasi, surmates Parthomasiris’e, kes oli seal valitsejaks. Kuni India piirideni ja Punase mereni[2] tungis ta ja asutas seal kolm provintsi, Armeenia, Assüüria ja Mesopotaamia, kaasa arvatud need rahvad, kes asuvad Madena[3] piiri ääres. Ka Araabia kujundas ta hiljemini provintsiks. Punasele merele ehitas ta laevastiku, et rüüstata sellega India rannamaid.

[1] Nüüdne Doonau.

[2] Nüüdne India ookean.

[3] Maastik Põhja-Armeenias.