Homeros, Ilias 19 (katkendid; tlk Jaan Bergmann)


Tagasi: Antiigiveeb | Homeros


Ilmunud: Bergmann, Jaan (1878) ‘Herakles ja Kalevipoeg. Võrdlus Greeka ja Eesti rahva-kangelase vahel.’ – Eesti Kirjameeste Seltsi aastaraamat 1878. Kuues aastakäik. Tartus 1878, lk 3–4.

“Kuulake, kuulge mu häält, kõik jumalad, mehed ja naesed,
Kuulge mu sõna, mis suhu mull’ enesel südamest tuleb:
Kätte on jõudnud nüüd päev, kus Eileithyia toob mehe
Ilmale, kes saab siin maal kuningaks kõikide üle,
Neist on ta pärit, kes minult on alganud enese elu!”

(Ilias 19.101–105)

“Zeus, isa, välkudevehkja, ma tahan sull’ sõnume öelda:
Juba on sündinud mees, kes valitseb Argivi rahvast,
Eurystheus, kes sinust on pärit ja Sthenelo sugust.”

(Ilias 19.121–123)