Horatius, Ars poetica 333 (tlk Jaan Bergmann)


Tagasi: Antiigiveeb | Horatius


Ilmunud: Bergmann, Jaan (1878) ‘Luuletuskunst.’ – Eesti Kirjameeste Seltsi aastaraamat 1878. Kuues aastakäik. Tartus 1878, lk 36.

Lõbudust luua on tööks ning õpetust jagada luuldel.