Polybios, Historia 2.24 (tlk Ervin Roos)


Tagasi: Antiigiveeb | Polybios


Ilmunud: Üldajaloo lugemik. I vihk: vana-aeg. Valiku teinud ja redigeerinud Pärtel Haliste, tõlkinud Ervin Roos. Eesti Kirjanduse Seltsi Kirjastus, Tartus 1933, lk 39.

(Roomlaste tugevus)

Rooma kaitseks mobiliseeritud sõjavägede tugevus oli arvult üle 150 000 jalaväelase ja 6000 ratsaniku ümber; kõigi relvistumisvõimeliste meeste, niihästi roomlaste eneste kui ka liitlaste kogusumma oli üle 700 000 jalaväelase ja 70 000 ratsaniku ümber. Võitluseks selle väe vastu tungis Hannibal vähem kui 20 000 mehega Itaaliasse!