Sallustius, Jugurtha sõda 42 (tlk Ervin Roos)


Tagasi: Antiigiveeb | Sallustius


Ilmunud: Üldajaloo lugemik. I vihk: vana-aeg. Valiku teinud ja redigeerinud Pärtel Haliste, tõlkinud Ervin Roos. Eesti Kirjanduse Seltsi Kirjastus, Tartus 1933, lk 43.

(Gracchus’te liikumise lõpp)

Pärast seda kui Tib. ja C. Gracchus olid hakanud vabastama lihtrahvast ja paljastama oligarhide kuritegusid, aadel, olles süüdlane ja löönud seepärast kartma, töötas vastu Gracchuste tegevusele küll liitlaste ja latiinlaste, küll rooma ratsanikkude kaudu, keda lahutas pleebsist vennastuse lootus ülema kihiga. Nii tapsid nad esialgu Tiberius’e, siis mõni aasta hiljemini Gaius’e, kes taotles sama eesmärki. Ülikad tarvitasid seda võitu oma kirgede kohaselt, hävitasid palju surelikke mõõga või paotuse teel ja panid end maksma edaspidiseks rohkem hirmu kui võimu läbi, missugune talitusviis on kõige rohkem laostanud suuri riike.