Rubriik: Morgensterni Selts

 • Ettekanne Sitsiilia arheoloogiast

  Neljapäeval, 13. juunil 2024 algusega 18.15 toimus Lossi 3-414 Morgensterni Seltsi ettekandeõhtu. Göttingeni ülikooli professor Johannes Bergemann ja samas ülikoolis töötav dr Rebecca Klug pidasid ühise ettekande teemal “Landscape, Culture and Environment in Sicily between Prehistory and Late Antiquity”. Prof. Bergemann kinkis Tartu Ülikoolile valiku enda toimetatud arheoloogia-alaseid väljaandeid.

 • Rembetiko-õhtu

  12. juunil 2024 algusega kl 18.00 toimus Tartus Lossi 3-413 rembetiko-õhtu. Doktorant Alexandros Drosinakis rääkis re(m)betiko-muusika taustast, võttes selle kokku nii: Kreeka kõige traditsioonilisem ja omanäolisem muusikastiil on rembetiko, mida tuntakse ka kreeka bluusina. Bouzouki ja baglamase saatel lauldavad lihtsad laulud, mis väljendavad rasketes ja sageli ebatavalistes olukordades elavate tavainimeste igapäevaseid muresid. Enamik lauludest räägib…

 • Hanna-Mari Kupari ettekanne digihumanitaariast

  29. novembril 2023 algusega 18.15 pidas Lossi 3-415 Hanna-Mari Kupari (Turu Ülikool) Morgensterni Seltsi ja klassikalise filoloogia osakonna ühise külalisloengu “Digihumanitaaria lähenemisi keskaegsetele ladinakeelsetele patukahetsust käsitlevatele arhiividokumentidele.”

 • Ettekandeõhtu “Kaplinski ja antiik”

  Laupäeval, 18. novembril kell 15.00 toimus Tartu Ülikooli kunstimuuseumis (Ülikooli 18) Jaan Kaplinski Seltsi ja Morgensterni Seltsi ühine ettekandeõhtu “Kaplinski ja antiik”. Räägiti Jaan Kaplinski kokkupuutepunktidest antiikmaailmaga ning sellest, mis inspireeris teda Vana-Kreeka ja Rooma kultuuris. Kui Jaan Kaplinski huvid Kaug-Ida kultuuride ja erinevate loodusrahvaste vastu on laiemalt tuntud, siis tema sidemetest antiigiga teatakse vähem.…

 • Anni Polding: Enesereferatiivsus pedagoogilis-filoloogilise seminari harjutustöödes

  19. mail 2023 algusega kl 17 Tartus Lossi 3-229 esineb doktorant Anni Polding ettekandega teemal “Enesereferatiivsus pedagoogilis-filoloogilise seminari harjutustöödes”. Anni võtab oma ettekande kokku nii: “19. sajandi esimesel poolel avati Karl Morgensterni algatusel Tartu Keiserlikus Ülikoolis pedagoogilis-filoloogiline seminar, millest on säilinud seminari raames kirjutatud õpilastööd (114 tööd 48 autorilt). Kuna Morgenstern oli Halle Ülikoolis uushumanisti…

 • Anna Gialdini loeng “Greek-style bookbindings”

  TÜ raamatukogu, Morgensterni Seltsi ning TÜ klassikalise filoloogia osakonna kutsel toimub esmaspäeval, 24. aprillil 2023 kl 16.15 Tartu Ülikooli raamatukogus Kodavere ruumis avalik loeng “Greek-style bookbindings: materials and techniques in the Byzantine Empire and in early modern western Europe”. Kõneleb dr Anna Gialdini Bruno Kessler Foundation’i raamatukogust Trentos. Ettekanne keskendub raamatuköitele kui raamatu olulisele materiaalsele aspektile Bütsantsi…

 • Vergiliuse “Aeneise” eestikeelse tõlke maratonlugemine

  24. märtsil 2023 loetakse ülemaailmse Lyonis korraldatava kreeka-ladina festivali raames Vergiliuse eepost „Aeneis”. Tartu Ülikooli klassikalise filoloogia osakonna eestvedamisel võetakse sel päeval ette Ants Orase „Aeneise” eestikeelse tõlke non-stop lugemine algusest lõpuni. Vahele pikitakse katkendeid ladinakeelsest originaalist. Soovi korral võivad lugejad ka mõnes muus keeles tõlkekatkendeid ette kanda. Lugemist alustatakse kell 8.00 hommikul Tartus Lossi 3 õppehoone fuajees.…

 • Siim Sõkkal epikuurlusest ja poliitikast hilises Rooma vabariigis

  Kolmapäeval, 23. novembril 2022 kl 18 räägib Siim Sõkkal Morgensterni Seltsi ettekandeõhtute sarjas teemal “Epikuurlik filosoofia ja poliitiline ebastabiilsus hilises Rooma vabariigis”. Ettekanne toimub Tartus Lossi 3-414. Vinum et crusta praebentur. Kreeka filosoof Epikuros suri Ateenas 270 eKr, jättes endast maha uue filosoofiakoolkonna, mis õpetas kõigile huvilistele, kuidas elada muredest vaba elu, vältides valu ning…

 • Mait Kõivu ettekanne

  Kolmapäeval, 26. oktoobril 2022 algusega kl 18 toimub Tartus Jakobi 2-110 Mait Kõivu avalik ettekanne “Hesiodos ja Askra”, millele järgneb Morgensterni Seltsi üldkoosolek. Mait Kõiv kirjutab oma ettekande tutvustuseks nii: Hesiodose kodupaik oli, tema sõnade järgi, ‘mannetu küla (kome)’ Askra. Samas pööras ta suurt tähelepanu õigele korrale polises, kus oli koosolekuplats (agora) ja kus ‘andamitõgivad’…

 • “Ping-pong Homerosega” – Homerose tõlgete ettelugemine

  Reedel, 13. mail 2022 kl 16.00, Liivi 4 (ruum 211). 20. sajandi alguses asus terve hulk Eesti kirjandusinimesi tõlkima Homerose „Iliast”, kannustajaks põiming huvist, lõbust, missioonitundest, avaldamissoovist ja honorarilootusest kuni sundmõteteni. Paneme need arhiividest üles otsitud tõlked kõlama ja vaatame, kuidas põrgatavad Homerose värsse Jaan Jõgever, Villem Grünthal-Ridala, Jaan Lõo, Anna Öpik ja August Annist. Korraldajad: TÜ klassikalise filoloogia osakond…