LADINA-EESTI SÕNASTIK KOOLIDELE

Ladina-eesti
Eesti-ladina 
      Otsing tervest artiklist
Täpne otsing
Latine
Täpitähti õ, ä, ö, ü võib kirjutada ka kujul o~, a", o", u"
Sõnastiku kohta | Esinevad lühendid

Sõnastiku ladina-eesti osa aluseks on 1955. a. ilmunud A.Härma Ladina keele õpiku lõpus toodud sõnastik, mis sisaldab 2000 märksõna. Sõnastikku on redigeeritud ja täiendatud A. Garieli Dictionnaire Latin-Français (Paris: Hatier, 1928), R. Kleisi, Ü. Torpatsi, L. Grossi ja H. Freymanni Ladina-eesti sõnaraamatu (Tallinn: Valgus, 1986) ja Lewis and Short Latin Dictionary abiga. Sõnastiku eesti-ladina osa on uus ning suures osas veel valmimas. (Kui sõna ei leita, soovitame proovida sama otsingut ladina-eesti sõnastikust, lisades linnukese lahtrisse "Otsing tervest artiklist": siis otsitakse ka eesti vastete hulgast.) Nii ladina-eesti kui eesti-ladina osa täiendamisel arvestatakse ka seda, milliseid sõnu kasutajad sõnastikust otsivad või koostajatele saadavad. Rõhutame siiski, et tegemist on rooma kirjanduskeele sõnavaraga, seega ei leia sellest sõnastikust moodsat ladinakeelset meditsiini- või bioloogiaterminoloogiat.

Otsida saab nii märksõnadest kui tervest artiklist. Täpset sõnastikus olevat märksõnade arvu näeb, kui otsida suvalist märgijada. Korraga kuvatakse 15 artiklit. Otsida võib ka fraasi, selleks kirjutage otsisõnad üksteise järgi, eraldades need tühikuga.


Sõnastikus esinevad lühendid:

abl. - ablativus
acc. - accusativus
adi. - adiectivum
adv. - adverbium
compar. - comparativus
coni. - coniunctivus
c. - cum
dat. - dativus
f. - femininum
gen. - genitivus
impers. - impersonale
masc. - masculinum
n. - neutrum
nom. - nominativus
part. - participium
pass. - passivum
plur. - pluralis
praep. - praepositio
pron. - pronomen
sing. - singularis
subst. - substantivum
superl. - superlativus


Anton H ärma, 1955
Sven-O. Paavel, 1999-2010
Ivo Volt, 1999-2010