Morgensterni Selts


Tutvustus

Morgensterni Selts asutati 11. märtsil 1999. a. Tartus. Seltsi eesmärkideks on edendada klassikalise filoloogia ning sellega külgnevate valdkondade – antiikajaloo, antiikfilosoofia, klassikalise arheoloogia, keskaja ladina filoloogia, bütsantinistika – ja kogu antiigipärandi uurimist ning populariseerimist Eestis, ühendada nende valdkondadega tegelevaid isikuid ning arendada erialast koostööd sama ala viljelejatega mujal maailmas. Seltsi tegevuse peamisteks vormideks on teaduslike ja üldharivate ürituste (ettekanded, konverentsid jne) korraldamine, erialase kirjanduse hankimine, erialase kirjanduse väljaandmine, klassikalistest keeltest tõlkimine, antiigiteemaliste andmebaaside koostamine jms.

Selts võttis endale Karl Morgensterni nime, kuivõrd professor Morgenstern oma haruldases mitmekülgsuses hõlmas ühes isikus peaaegu kõiki ülalnimetatud uurimis- ja tegevussuundi. Samuti on ta silla looja Tartu ja Halle ülikooli vahel, mida peetakse klassikalise filoloogia kui uusaegse teaduse sünnipaigaks: 1787. aastal rajas prof. Friedrich August Wolf seal Seminarium Philologicum Halense, kus klassikalist muinasteadust (saksa keeles klassische Altertumswissenschaft) hakati õpetama kui iseseisvat teadusdistsipliini. Wolfi õpilane oli ka Karl Morgenstern. Seda silmas pidades on seltsi üks eesmärke ka Karl Morgensterni teadusliku pärandi uurimine ja populariseerimine.


Morgensterni Selts on rahvusvahelise klassikaühingute ühenduse FIEC ning rahvusvahelise ühenduse Euroclassica liige.


Oluline info

Postiaadress: Tartu Ülikooli klassikalise filoloogia osakond, Lossi 3, 51003 Tartu
Kontonumber: Morgensterni Selts, EE232200221011864580 (Swedbank)
Registrikood: 80078803

E-post: antiik@antiik.ut.ee

Facebook: Morgensterni Selts (grupp liikmetele)