Anni Polding: Enesereferatiivsus pedagoogilis-filoloogilise seminari harjutustöödes


19. mail 2023 algusega kl 17 Tartus Lossi 3-229 esineb doktorant Anni Polding ettekandega teemal “Enesereferatiivsus pedagoogilis-filoloogilise seminari harjutustöödes”.
Anni võtab oma ettekande kokku nii: “19. sajandi esimesel poolel avati Karl Morgensterni algatusel Tartu Keiserlikus Ülikoolis pedagoogilis-filoloogiline seminar, millest on säilinud seminari raames kirjutatud õpilastööd (114 tööd 48 autorilt). Kuna Morgenstern oli Halle Ülikoolis uushumanisti Friedrich August Wolfi õpilane, sai ka Morgensternist uushumanist: seda peegeldavad ka tema õpetamispraktika, editeerimispõhimõtted ja muud vaated, tänu sellele olid ka osad seminaris käsitletud teemad uushumanismiga seotud. Minu eesmärk on uurida enesereferatiivsust antud seminari õpilastöödes. Selle uurimiseks kasutan digihumanitaaria vahendeid. Kuna korpus on käsikirjaline, siis kasutan transkribeerimisprogrammi Transkribus, et see saada arvutiga loetavaks tekstiks ning kauglugemise teostamiseks kasutan programeerimiskeelt R, mille abil leian esimeses isikus verbi kasutavad laused ja uurin nende lausete kaudu kvalitatiivselt, kuidas õpilased end positsioneerivad uushumanistlikke teemade suhtes. Antud uurimus käsitleb ladina keele pragmaatikat ja stilistikat.”
Ettekandele järgneb kl 18 Morgensterni Seltsi üldkoosolek.
,

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga