Tõlkevaramu


See leht koondab antiikkirjanduse tekstide tõlkeid eesti keelde ning teisi selle teemaga seotud materjale ja veebilinke.

  • Eesti antiigitõlke bibliograafia
  • Antiigiveeb – 1850–1940 eestindatud antiikkirjanduse tekstid (2008. aastal riikliku programmi “Eesti keel ja rahvuslik mälu” raames loodud veebilehestiku säilituskoopia, varem asus TÜ klassikalise filoloogia osakonna kodulehel) – ja selle andmebaasiversioon TÜ raamatukogu serveris
  • Tõlkevaramu – valik hilisemaid tõlkeid antiikkirjandusest (koopia varem TÜ klassikalise filoloogia osakonna leheküljel asunud tõlkevaramust)