Polybios, Historia 3.22 (tlk Ervin Roos)


Tagasi: Antiigiveeb | Polybios


Ilmunud: Üldajaloo lugemik. I vihk: vana-aeg. Valiku teinud ja redigeerinud Pärtel Haliste, tõlkinud Ervin Roos. Eesti Kirjanduse Seltsi Kirjastus, Tartus 1933, lk 37–38.

(Rooma esimene leping Kartaagoga)

Järgmistel tingimustel püsigu sõprus roomlastel ning roomlaste liitlastel ja kartaagolastel ning kartaagolaste liitlastel:

Roomlased ja roomlaste liitlased ei tohi laevaga sõita kaugemale Ilusast neemest[1], kui nad ei ole selleks sunnitud tormidest või vaenlastest aetuna.

Kui keegi on sunnitud seal vastu tahtmist maabuma, siis ei ole tal lubatud sealt midagi osta ega võtta, välja arvatud nii palju, kui on tarvis laeva paranduseks või ohverduseks. Viie päeva jooksul peavad maabunud jälle ära sõitma.

Need aga, kes on tulnud kauplemise asjus, ei tohi toime panna mingit tehingut muidu kui heeroldi või kirjutaja juuresolekul. Mis aga müüakse nende juuresolekul, selle eest antagu müüjale riigi poolt käendis, olgu see siis müüdud Liibüas või Sardiinias.

Kui mõni roomlane tuleb sellesse Sitsiilia osasse, mida valitsevad kartaagolased, siis peavad roomlased olema kõigis asjus samaõiguselised kartaagolastega.

Kartaagolased ei tohi vägivalda tarvitada Ardea, Antiumi, Laurentumi, Circeii ja Tarracina elanikkude ega ühegi teise latiinlase vastu, kes on Rooma alam. Kui aga mõned ei allu Roomale, siis hoidugu kartaagolased nende linnu puutumast; kui nad aga on vallutanud mõne, siis andku nad see üle puutumatult roomlastele.

Kantsi ei tohi nad Laatsiumis ehitada. Kui nad vaenlastena maale tulevad, ei tohi nad maal ööbida.

 

[1] Maanina Kartaago lähedal.